เกี่ยวกับเรา

NextStore นวัตกรรมดิจิทัลที่เข้ามาช่วยยกระดับ การพัฒนาคุณภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

เราคือใคร

NEXTSTORE เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ถูกพัฒนาโดย บริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา แอพลิเคชันให้กับบริษัทชั้นนำ

เพราะเราเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างขับเคลื่อนในการยกมาตรฐานคุณภาพแก่ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผ่านมา โครงการ NextStore โดยบริษัท บิซเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศโครงการส่งเสริมการลงทุนหรือประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (S2) จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)

ทีมงาน

ประชา ฉั่วเจริญศิริ

Founder

อภินพ ศุภวารี

Co-Founder

พงษ์สวัสดิ์ ภาโสม

Full Stack Devloper Lead

เกล้ากมล เรืองตระกูล

Mobile Developer

ชลิต เนตยวิจิตร์

Developer

ม.ล.ฉัตรวิรัชยา ชยางกูร

Developer

ร้อยพงศ์ ศิลากากิ

Application Support