คําถามที่พบบ่อย

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ NEXTStore

NEXTStore เป็นระบบที่เข้ามาช่วย เพื่อช่วยร้านค้าลดขั้นตอนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการภายในร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

NEXTStore เป็น Store Audit & Inspection Platform ที่จะเข้ามาช่วยเจ้าของร้านในการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด นำมาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถดูผลการตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ และยังช่วยลดขั้นตอน เวลา และทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบสามารถทำการตรวจการใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบได้เฉพาะในรัศมีที่กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อตรวจสอบเสร็จ หลังจากการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการส่งผลการตรวจสอบไปยัง E-Mail ผู้เกี่ยวข้องทันที​ การบันทึกข้อมูลการตรวจสอบเอาไว้ในเครื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาเวลาไม่มีสัญญาณ internet ในช่วงที่ทำการประเมิน เพื่อรับประกันว่า ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สูญหาย นำเสนอข้อมูลให้กับผู้ดูแลในรูปแบบของรายงาน และยังมีรายงานในรูปแบบ excel สำหรับ export

ทำการ Audit แบบ Offline ได้ และส่งผลการประเมินไปยัง email ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับร้านสาขาได้ทันที หลังจากส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Online/Offline Audit Report Realtime

ร้านค้าในเครือ Minor Food, - DQ - Sizzler - Burger king - The Pizza Company

สามารถทำงานได้บน iOS/Android, ทำงานร่วมกับ O365/AD/Custom Login ได้ , ทำงานบน Public Cloud/Private Cloud/On premise