ให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น

เป็นระบบที่เข้ามาช่วยร้านค้าลดขั้นตอนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการภายในร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

NextStore ช่วยคุณได้

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับตรวจสอบปัญหาภายในร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น

รายงานผลเรียลไทม์

แสดงผลการตรวจสอบร้านค้า ระบุร้านค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน พร้อมให้คะแนนแต่ละร้านค้าได้

ระบบติดตาม

ทำงานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยระบบแบบฟอร์มออฟไลน์ แก้ปัญหาการเชื่อมต่อในบางพื้นที่

รองรับทำงานผ่านอุปกรณ์

บนระบบ Android และ IOS ผ่านมือถือ และ แท็บเล็ต

ฟีเจอร์ใหม่ๆ

Connect People

กลุ่มผู้ใช้งาน ที่กว้างขึ้นนอกเหนือจาก ผู้ประเมินและผู้บริหาร พนักงานประจำร้าน สามารถใช้งานได้

Personal Profile of Employee

พนักงานสามารถดูข้อมูล ที่ตนได้รับการอบรมใน องค์กรณ์ ว่าผ่านการอบรมอะไรไปบ้าง

Dashboard

Dashboard ใหม่ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ มากขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

Live Auditor

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น สามารถรู้ได้ทันทีว่ามีการทำการประเมินตอนนี้ที่ไหน ณ ปัจจุบัน

Freedom of Form

จากที่ฟอร์ม ถูกจำกัดให้ทำแต่ภายในร้าน จะถูกปรับให้สามารถสร้างฟอร์มเพื่อไปใช้อย่างอื่นได้ เช่น การทำ Survey form

Notification

แจ้งผลการประเมิน และข่าวสารไปยังผู้เกี่ยวข้อง ผ่าน Notification ของ Application นอกเหนือจาก Email